תנאי שימוש | אתר הבית של ד"ר שכטר
לתיאום פגישה התקשרו 053-3947144‬

תנאי שימוש

לתקנון ההטבה מהפייסבוק - 1000 לייקים וצילומי משפחה

 

כללי:
להלן תנאי השימוש באתר של ד"ר בני שכטר. אנו מתייחסים בכבוד רב לפרטיות המשתמשים באתר, ומבקשים כי תקרא/י עמוד זה כדי להפיק מן האתר תועלת מרבית מבלי שתיגרם לך אי נעימות או פגיעה כלשהי.

למען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ולדפים הכלולים בו מהווה הסכמת המשתמש/ת באתר לכל האמור בתנאי השימוש, אף אם המשתמש/ת כלל לא קרא/ה ו/או לא עיין/ה בתנאי השימוש. תנאי השימוש המקיפים מצויים באתר למען המשתמשים בו והם מתייחסים לכל האתר ולמידע המצוי בו. תנאי השימוש אינם חלים על אתרים אחרים אף אם באתר של ד"ר בני שכטר יהיו קישורים לאתרים אלה.

 

אחריות:

התוכן המופיע באתר של ד"ר בני שכטר, לרבות חומר מקצועי, ספרותי, מחקרי, עיתונאי, חדשותי, מדעי, רפואי ואישי, מוגש כמידע לציבור ואין בו משום המלצה או הנחיה רפואית, שיקומית, פסיכולוגית, טיפולית או אחרת.

השימוש באתר של ד"ר בני שכטר, לרבות השתתפות פעילה או פסיבית בפורום ופתיחת קישורים חיצוניים, הינו באחריות המשתמש/ת בלבד.

ד"ר בני שכטר  וצוות הנהלת האתר לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שעלול להיגרם למשתמש/ת או לצד שלישי, כתוצאה משימושו של המשתמש/ת באתר, בתוכן, בפורום, במידע ובשירותים שבאתר.

אין לקשר לאתר של ד"ר בני שכטר מכל אתר המכיל תכנים המעודדים להפליה פסולה או המנוגדים לחוק או מעודדים פעילות מנוגדת לחוק.

למען הסר ספק, ד"ר בני שכטר אינו נושא באחריות על כל נזק שהוא, טעות או אי דיוק שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע הניתן באתר. האחריות היא על המשתמשים בלבד.

 

תוכן האתר:

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה או חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה ו/או איש מקצוע. מטרת התכנים המופיעים באתר היא לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם ולאפשר להם לשקול פניה אל מומחה ולקבל רקע כללי על נושאים המופיעים באתר בטרם יפנו למומחה או למוסד רלוונטי.

חלק מן התכנים באתר מבטאים אסכולה טיפולית או דעה אישית של הכותב בלבד.

התכנים באתר אינם תלויים בנסיבותיו של כל מקרה פרטי, אלא מתייחסים למצבים כלליים, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.

ד"ר בני שכטר וצוות הנהלת האתר שלו יפעלו ככל שניתן על מנת שהקישורים החיצוניים באתר יפנו לאתרים בתחום העניין של האתר.  עם זאת,  אין ד"ר בני שכטר וצוות הנהלת האתר שלו אחראים לשינויים שייעשו באתרים המקושרים או לאתרים שהמידע בהם פוגע במי מהגולשים.

סדר האתרים או הקישורים לאתרים של גופים שונים המופיעים בדפי הקישורים באתר אינו מעיד על טיבם, על חשיבותם או על קשר בינם לבין ד"ר בני שכטר. כמו כן, ד"ר בני שכטר וצוות הנהלת האתר שלו אינם אחראים לכך שאתרים אלה פעילים, לתוכנם או למהותם.

המשתמש/ת רשאי/ת להשתמש בתכני האתר של ד"ר בני שכטר באופן פרטי ואישי בלבד.

כל התכנים המתפרסמים באתר כפופים לשיקול דעתו הבלעדי של של ד"ר בני שכטר. ד"ר בני שכטר אינו מחויב לפרסם מידע שנשלח אליו, כולו או חלקו.

 

פעילות בפורום:

פורום האתר מוגש כשירות לגולש/ת ואינו מהווה תחליף לייעוץ מכל סוג שהוא: רפואי, טיפולי, פסיכולוגי, שיקומי, פסיכיאטרי או אחר.

הפורום פתוח לשימוש קהל הגולשים, והנהלת הפורום היא המחליטה הבלעדית אלו מן ההודעות יפורסמו ואלו ייגנזו, יימחקו או יוסרו.

הנהלת הפורום מתחייבת לענות לשאלות הגולשים תוך זמן סביר, ולהפנות גולשים למקורות מידע אחרים באתר ובפורום.

הנהלת הפורום רשאית להחליט אם לאשר הוצאת קישור מהודעה בפורום לאתר חיצוני. הנהלת הפורום יכולה לפרסם הודעה ללא הקישור שהופיע במקור.

 

ייעוץ אישי

טופס הפנייה האישית המופיע בכל דף תוכן באתר מאפשר לגולשי האתר לשלוח פנייה אל ד"ר שכטר. הפנייה מתקבלת אצל ד"ר שכטר והוא עונה באופן אישי, במייל או בשיחת טלפון, על פי שיקול דעתו. ייעשו מירב המאמצים לענות לפנייה תוך זמן סביר אם כי אין ד"ר שכטר מחוייב למענה תוך פרק זמן מסוים. המענה הטלפוני/הכתוב במייל הינו הנחייה ראשונית בלבד ולא מהווה בשום פנים תחליף לייעוץ רפואי מכל סוג שהוא.  מענה זה הינו ללא עלות.

ייעוץ במרפאות ד"ר שכטר כרוך בתשלום וניתן לברר על כך פרטים במספר 09-8781413.

 

זכויות יוצרים:

כל התכנים המופיעים באתר כפופים לזכויות קניין רוחני, לרבות סימני מסחר של של ד"ר בני שכטר ו/או ספקיו.

המשתמש/ת מתחייב/ת שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של ד"ר בני שכטר, פרט לשימוש המותר עפ"י החוק. המשתמש/ת מסכים/ה שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכן המופיע באתר של מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור .
 

אסור להכניס שינויים, להעתיק ,להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר, בין אם על ידך ובין אם באמצעות או בשיתוף צד שלישי.

 


דין ומקום שיפוט:
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך הוא בית המשפט המוסמך במחוז ..... בלבד.

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

 

שינויים באתר ועדכון מדיניות השימוש

אנו שומרים את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר של ד"ר בני שכטר. השינויים יחולו מייד עם פרסומם בכתובת זו.

ד"ר בני שכטר רשאי להפסיק את השירותים הניתנים על ידי האתר ו/או את הפעלת האתר בכללותו, על פי שיקולו הבלעדי, בכל עת.

מבלי לגרוע מהאמור בפרק האחריות, למשתמשי האתר לא תהינה כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בהקשר לשינויים בשירות ו/או הפסקת השירות ובהקשר לכל תקלה ו/או אי נוחות, העלולים לנבוע משינויים ו/או הפסקה כאמור.

 

תקנון ההטבה לצילומי משפחה, הריון וניובורן

לרגל 1000 לייקים בדף הפייסבוק של ד"ר בני שכטר בקישור זה

 

1. תוקף השובר מוגבל בזמן ותוקפו כתוב על השובר בתאריך הלועזי.

2. השובר ניתן רק לחברי דף הפייסבוק של ד"ר בני שכטר.

3. ד"ר בני שכטר לא מתחייב בשום אופן על כך שההטבה מבטיחה את המחיר הנמוך ביותר עבור החבילה המוצעת בשובר.

4. תנאי השובר ותכולת ההטבה רשומים על גבי השובר.

5. ד"ר בני שכטר אינו נושא באחריות על תוצאות ההטבה ומימושה, איכותה, נזקים שיקרו בגין ההטבה ומימושה או כל התרחשות שתקרה הקשורה בהטבה ובמימושה.

6. התקשורת עם הסטודיו המופיע בשובר הינה באחריות הגולש/ת בלבד ואין לד"ר בני שכטר כל מעורבות בנושא זה.

7. ד"ר בני שכטר רשאי להכריז על הפסקת ההטבה גם בטרם פג תוקפה מכל סיבה ובכל שלב.

8. ההטבה ניתנת גם למצטרפים חדשים לדף שיממשו את ההטבה במסגרת הזמן שבה היא תקפה.

9. על מנת לוודא התנהלות ישרה, שוברי ההטבה יישלחו במייל אישי לגולשים שיחפצו בכך, ובתנאי שהם חברים בדף הפייסבוק של ד"ר בני שכטר.

 

 

 

 

 

לייעוץ אישי מד"ר שכטר

הפנייה נשלחת באופן אישי לד"ר בני שכטר ופרטיה אינם מתפרסמים בשום אופן. אנא מלאו פרטיכם וד"ר שכטר יחזור אליכם בהקדם.

פרטים אלה חשובים על מנת שד"ר שכטר יצור איתך קשר באופן אישי.

הקוד שבתמונה:


 • הרשמה לאתר

 • לקוחות ממליצים

  תודה על ייעוץ מיני

  נ', 47: בזכות ההדרכה שלך והייעוץ שלך למדתי להשתחרר מהעכבות וליהנות מיחסי המין עם בן הזוג שלי. תודה תודה תודה.

  ניתוח קיסרי באווירה רגועה

  מירב: בזכותך הניתוח הקיסרי עבר באווירה חיובית ורגועה, ידעתי שאני בידיים הכי טובות בעולם. תודה על הכל

  תודה על הטיפול המסור

  משפחת קרסינטה: ד"ר שכטר היקר, ברצוננו להודות לך על התמיכה, העצות וההרגשה שאין כמוה בטיפולך המסור. אין כמוך!

  תודה על היפוך עובר מוצלח

  אפרת ק': בזכות הפגישה איתך והיפוך העובר החיצוני, העוברית נולדה בזמן, בלידה טבעית ורגילה. היה שווה לנסוע עד אליך מהצפון הרחוק

  הרצאה מדהימה בנושא מיניות בגיל ההתבגרות

  הורי חט"ב בכפר יונה: תודה רבה על הרצאה מקצועית, באווירה מעולה ומשעשעת, על נושא חשוב. חובה לכל הורה ואסור לפספס

  יש לי מזל שפגשתי אותך

  ח' מכפר סבא:

  תודה על המקצועיות ועל הרגישות, התמיכה ומאור הפנים. תמשיך להיות כזה מקסים ולהיות שם בשביל כל אלה שקשה להן.

  פנינה: הרצאה מדהימה בנושא גיל המעבר

  "ההרצאה שהעברת הייתה מדהימה. הצלחת להעביר את המסר הרפואי החשוב לנשים בגילנו, בהומור רב ובצורה נעימה ביותר."

  י' מהמרכז: אבחון מקצועי ויחס אנושי

  "ד"ר שכטר הפגין מקצועיות רפואית גם באבחון המורכב והטיפול הזהיר, וגם בגישתו הרגועה והסבלנות, הסבריו לגבי מצבי, ובעיקר ביחסו האנושי והחם".

  מינה: תודה שהחזקת לי את היד

  "תודה שהחזקת לי את היד בניתוח, אין לך מושג כמה זה עזר..."

  כרמית: יחס אישי ותחושת ביטחון

  "איש מקסים, אדיב, מסור, נעים מזג, כפי שלא פגשתי מעולם, מתייחס באופן אישי לכל אדם ואדם ומשרה תחושת ביטחון".

  תודה רבה על הרצאתך

  גילה, מנהלת הסיעוד בחטיבה הכירורגית ברמב"ם:

  משתתפי הכינוס נהנו מההרצאה והביעו שביעות רצון רבה.

  ענת: תודה על 39 שבועות

  תודה על כל התקופה, על היחס החם ההבנה ועל מתן התשובות בכל פעם שהיתה לי שאלה.

  הרצאה בנושא חינוך מיני

  ד"ר שכטר, אמהות ובנות כיתה ו' 2 מודות לך על ההרצאה. מעולם לא נראו כל כך הרבה נשים כל כך קשובות, היה מאוד מעניין ומלמד.  באווירה נעימה והומוריסטית הצלחת להקסים את בנותינו היקרות!

  חוויה מתקנת בזכותך

  רצינו להודות לך על ליווי הריון מקצועי ואדיב שהיה חוויה מתקנת לעומת ההריון הראשון. מחכים להיפגש איתך לביקורת אחרי הלידה המאושרת.

  תודה על הרצאה חשובה

  ממרכז בריאות האישה במחוז שרון:

  תודה על הרצאה מתובלת בהומור, על נושא חשוב לנו ולמטופלות בנושא המיניות והזוגיות בזמן טיפולי פריון.

  שלווה ברגעים הקשים

  תודה על השלווה, הרוגע שהשרית ברגעים הקשים. זה ממש לא מובן מאליו. אתה רופא מדהים.

  בהערכה רבה, ר"ק

  קרית חינוך: הרצאה מרתקת על חינוך למיניות

  קריית חינוך ע"ש דוד בן גוריון בעמק חפר:

  "תודה מקרב לב על ההרצאה המרתקת בנושא חינוך למיניות. דבריך היו מעניינים, חשובים ומתובלים בהומור".

 • ד"ר בני שכטר

  בני שכטר
  ד"ר בני שכטר, מומחה ברפואת נשים, מיילדות, טיפול בכאבים ובניתוחים אסתטיים גינקולוגים. בעל מרפאה פרטית ברמת השרון ובבת חפר.
  ליצירת קשר עם ד"ר שכטר